Co to jest BMI i BMR?

Co to jest BMI?

BMI, czyli Body Mass Index, to wskaźnik dzięki któremu możesz ocenić, czy Twoja waga w stosunku do wzrostu i częstotliwości uprawiania aktywności fizycznej, utrzymana jest w odpowiednim poziomie. To prosty wzór, który opisuje zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie na podstawie proporcji masy ciała (kg) do wzrostu (cm).

Dzięki BMI jesteś w stanie ocenić czy Twoja waga jest w granicach normy czy też znajdujesz się w niedowadze, nadwadze lub walczysz z otyłością. Koniecznie kontroluj swoje BMI, aby wiedzieć czy Twoja waga jest na odpowiednim poziomie, czy musisz nad troszkę popracować nad zbędnymi kilogramami.

BMI może znajdować się w kilku przedziałach, takich jak:

poniżej 16 – wygłodzenie
16 – 16.99 – wychudzenie
17 – 18.49 – niedowaga
5 – 24.99 – wartość prawidłowa
25 – 29.99 – nadwaga
30 – 34.99 – I stopień otyłości
35 – 39.99 – II stopień otyłości (duża)
powyżej 40 – III stopień otyłości (chorobliwa)

Pożądany poziom BMI różni się dla poszczególnych grup wiekowych:

19 – 24 lata – 19 – 24
25 – 34 lata – 20 – 25
35 – 44 lata – 21 – 26
45 – 54 lata – 22 – 27
55 – 64 lata – 23 – 28
ponad 64 lata – 24 – 29

BMI jest jednym z ważnych wskaźników określających stan fizyczny, ale należy pamiętać o tym, że nie jest wystarczający. W małpim gaju liczą się także inne wytyczne, które mogą pomóc Ci w walce ze zbędnymi beczkami. Równie ważny jest na przykład wskaźnik ilości tłuszczu brzusznego. Co ciekawe, zbyt duży może oznaczać niebezpieczną otyłość brzuszną, nawet jeśli posiadasz prawidłowe BMI. Niektóre badania naukowe dowodzą, że osoby, które mają lekka nadwagę żyją dłużej i w lepszym zdrowiu, niż osoby u których BMI wskazuje “prawidłowa waga”. Pojawiają się również głosy, które twierdzą, że próg nadwagi, ustalony przez Światową Organizację Zdrowia, który wynosi 25, jest zbyt niski.

Historia wskaźnika BMI

Indeks masy ciała został opracowany przez belgijskiego statystyka Adolfa Queteleta już w 1832 roku. Co ciekawe, matematyk nie zajmował się badaniem otyłości, a próbował jedynie zastosować metodykę rachunku prawdopodobieństwa w odniesieniu do ciała człowieka. Wzór wymyślony przez Queteleta miał na celu szybko i łatwo zmierzyć stopień otyłości populacji, aby pomóc rządowi w przydzielaniu zasobów. Sam autor wskaźnika BMI podkreślał, że nie powinien być on używany do opisywania stopnia otłuszczenia jednej osoby.

Warto pamiętać!

Kalkulator BMI pokazuje jedynie przybliżoną zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie. W przypadku niektórych osób może sugerować błędne wnioski. Może to wynikać z różnicy w uwarunkowaniach co do płci (kobiety mają większą tendencję do odkładania tkanki tłuszczowej, podczas gdy mężczyźni z reguły mają więcej mięśni). Dodatkowo, jeśli ćwiczysz nad mięśniami, Twoja waga będzie zależna od ich wzrostu, a nie od tłuszczyku. Ponadto, nie należy stosować wskaźnika BMI u kobiet w ciąży oraz dzieci do 14. roku życia.

Co to jest BMR?

BMR to minimalne tempo przemiany materii zachodzącej w organizmie, które jest konieczne do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych, takich jak na przykład oddychanie, wzrost, regeneracja komórek czy praca serca. Kalkulator BMR jest zatem specjalnym wskaźnikiem który jest wykorzystywany do obliczania minimalnego, dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Do obliczeń potrzebne są takie dane jak: wzrost, waga, płeć, wiek i częstotliwość uprawiania aktywności fizycznej.

Wskaźnik ten, jest zazwyczaj wykorzystywany przez osoby, które chciałyby przytyć lub schudnąć. Znając liczbę kalorii, możemy indywidualnie ustalić, czy powinniśmy ich przyjmować więcej lub mniej, w zależności od tego co chcemy osiągnąć.

Nasz Kalkulator BMI/BMR pomoże Ci policzyć właściwe wartości.