Polityka cookies

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych Klienta jest Jakub Mazurowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GASTRO MONKEY Jakub Mazurowicz, z siedzibą przy ul. Traktorowej nr 170 w Łodzi, NIP: 7262681306.Administrator dokłada szczególnej staranności co do poszanowania prywatności Klientów. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zamówienia Klienta oraz w celach promocyjnych Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania ich podczas składania zamówienia uniemożliwia jego skuteczne zrealizowanie. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przysługuje mu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania jego danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia jego danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
 • przenoszenia jego danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez przesłanie stosownego żądania na adres biuro@gastromonkey.pl lub ul. Traktorowa 170, 91-­203 Łódź. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie w celach:

 • realizacji zamówienia, w tym w celu przekazania danych Klienta dostawcy zamówienia,
 • przesyłania dziennego menu cateringu,
 • kontaktu przy wykorzystaniu udostępnionych danych teleadresowych,
 • rozliczenia należności za świadczone usługi,
 • marketingowych.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, rachunkowo-podatkowym, będącym odpowiedzialnym za działania marketingowe oraz realizujących dostawę towaru. Administrator zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Klienta do państw trzecich. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych, promocyjnych i handlowych.